echipa

anda_sfintes

Anda-Ioana Sfinteș (UAUIM) – coordonator

este arhitect şi asistent universitar în cadrul Departamentului Bazele proiectării de arhitectură din UAUIM. A absolvit Masteratul de Antropologie din cadrul SNSPA în anul 2012, în lucrarea de disertație urmărind legătura dintre arhitectură, discurs muzeal și interpretarea pe care vizitatorii o dau expozițiilor Muzeului Național al Țăranului Român. În anul 2014 și-a susținut teza de doctorat cu titlul Spații-limită în antropologia arhitecturală, înființarea acestui atelier continuând direcții de cercetare identificate în cadrul acesteia.
publicații
 


abalaru_oana

Oana Anca Abălaru (UAUIM)

este architect, absolventă a UAUIM (şef de promoţie). În prezent este asistent universitar şi doctorandă a UAUIM, tema de doctorat fiind: Între timp şi spaţiu, intervenţii in situri arheologice urbane. A urmat stagii de practică profesională la Roma (2013), Lodz (2013) şi Bucureşti (2014-2016) şi a obţinut bursa de studii de la Universita degli Studi di Roma (2011-2012). A participat la numeroase conferinţe, expoziţii, simpozioane si manifestări profesionale în domeniul arhitecturii şi urbanismului. Are participări şi selecţii la concursuri de arhitectura naţionale si internaţionale.
 

natalia_negru

Natalia Negru (VIRA)

este absolventă a Masteratului de Antropologie de la SNSPA şi coordonatoarea volumului colectiv „De la stradă la ansambluri rezidențiale. Opt ipostaze ale locuirii în Bucureștiul contemporan” publicat în 2016 la Editura ProUniversitaria. S-a alăturat grupului Vira în 2009 și se implică în proiectele de cercetare, documentare vizuală și educație nonformală derulate de echipa extinsă a asociației.
 


Laura_Grunberg

Laura Grünberg (UB, Caleidoscop, AnA)

este conferenţiar doctor la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii Bucureşti şi preşedinta Societăţii cultural ştiinţifice de analize feministe „AnA”. Este redactor şef al revistei Romanian Journal of Gender and Feminist Studies, precum şi autorul şi coordonatorul a numeroase publicaţii. Are o expereinţă bogată didactică şi de cercetare în domeniul studiilor de gen, cu precădere în aspecte ce ţin de: gen şi educaţie, gen şi sănătate, corp şi gen, societate civilă, spaţiu urban şi gen.
 


adina_manta

Adina Manta (UB, Caleidoscop)

este asistent universitar; predă seminarii de Introducere în Sociologie, Metodologia Cercetării Sociologice și Individualizare și Modernitate. Este fondator al grupului informal Caleidoscop. În decembrie 2015 a făcut parte din echipa de organizare a conferintei “Caleidoscop. Perspective interdisciplinare asupra spațiilor altfel”. Este doctorandă în cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială și iși pregătește teza pe dimensiunea culturală a Bucureștiului, urmând o abordare multidisciplinară. Printre domenii de interes ale tezei de doctorat se numară: Consumul cultural, Infrastructura culturală alternativă, Regenerare urbană prin cultură, Industriile Creative, Orașul Creativ.
 

colaboratori

dr. arh. Maria Alexandra Tase (UAUIM)

dr. sociolog Alexadra Ciocanel (Universitatea Bucuresti)