echipa

anda_sfintes

Anda-Ioana Sfinteș (UAUIM) – coordonator

este arhitect şi asistent universitar în cadrul Departamentului Bazele proiectării de arhitectură din UAUIM. A absolvit Masteratul de Antropologie din cadrul SNSPA în anul 2012, în lucrarea de disertație urmărind legătura dintre arhitectură, discurs muzeal și interpretarea pe care vizitatorii o dau expozițiilor Muzeului Național al Țăranului Român. În anul 2014 și-a susținut teza de doctorat cu titlul Spații-limită în antropologia arhitecturală, înființarea acestui atelier continuând direcții de cercetare identificate în cadrul acesteia.
publicații

 


abalaru_oana

Oana Anca Abălaru (UAUIM)

este architect, absolventă a UAUIM (şef de promoţie). În prezent este asistent universitar şi doctorandă a UAUIM, tema de doctorat fiind: Între timp şi spaţiu, intervenţii in situri arheologice urbane. A urmat stagii de practică profesională la Roma (2013), Lodz (2013) şi Bucureşti (2014-2016) şi a obţinut bursa de studii de la Universita degli Studi di Roma (2011-2012). A participat la numeroase conferinţe, expoziţii, simpozioane si manifestări profesionale în domeniul arhitecturii şi urbanismului. Are participări şi selecţii la concursuri de arhitectura naţionale si internaţionale.

 


alexandra_ardeleanu

Alexandra Ardeleanu (UAUIM)

este arhitect, doctorandă în cadrul Facultăţii de Arhitectură a Universităţii de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” unde activează ca asistent universitar. Este interesată în mod particular de transmiterea moştenirii culturale arhitecturale generaţiilor viitoare, se implică activ în proiecte variate din sfera protejării, restaurării şi valorificării durabile a patrimoniului construit – proiecte de cercetare, cursuri de specializare, workshopuri, proiecte de restaurare a unor monumente istorice.

 


natalia_negru

Natalia Negru (VIRA)

este absolventă a Masteratului de Antropologie de la SNSPA şi coordonatoarea volumului colectiv „De la stradă la ansambluri rezidențiale. Opt ipostaze ale locuirii în Bucureștiul contemporan” publicat în 2016 la Editura ProUniversitaria. S-a alăturat grupului Vira în 2009 și se implică în proiectele de cercetare, documentare vizuală și educație nonformală derulate de echipa extinsă a asociației.

 


Laura_Grunberg

Laura Grünberg (UB, Caleidoscop, AnA)

este conferenţiar doctor la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii Bucureşti şi preşedinta Societăţii cultural ştiinţifice de analize feministe „AnA”. Este redactor şef al revistei Romanian Journal of Gender and Feminist Studies, precum şi autorul şi coordonatorul a numeroase publicaţii. Are o expereinţă bogată didactică şi de cercetare în domeniul studiilor de gen, cu precădere în aspecte ce ţin de: gen şi educaţie, gen şi sănătate, corp şi gen, societate civilă, spaţiu urban şi gen.

 


adina_manta

Adina Manta (UB, Caleidoscop)

este asistent universitar; predă seminarii de Introducere în Sociologie, Metodologia Cercetării Sociologice și Individualizare și Modernitate. Este fondator al grupului informal Caleidoscop. În decembrie 2015 a făcut parte din echipa de organizare a conferintei “Caleidoscop. Perspective interdisciplinare asupra spațiilor altfel”. Este doctorandă în cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială și iși pregătește teza pe dimensiunea culturală a Bucureștiului, urmând o abordare multidisciplinară. Printre domenii de interes ale tezei de doctorat se numară: Consumul cultural, Infrastructura culturală alternativă, Regenerare urbană prin cultură, Industriile Creative, Orașul Creativ.