parteneri antropoarh

Asociația VIRA

este o organizaţie nonguvernamentală cu profil cultural înfiintată la Bârlad în anul 2006. Activitatea acesteia este structurată pe cinci direcţii: organizare comunitară, educaţie nonformală, documentare vizuală, cultură şi patrimoniu, dezvoltare locală prin cultură. Cu o echipă alcătuită din sociologi, documentaristi vizuali ai fenomenelor sociale si specialisti în productie de film, Asociatia Vira s-a remarcat de-a lungul timpului prin o serie de proiecte de cercetare si documentare vizuală initiate si implementate cu succes. Se axează pe întelegerea faptelor sociale din jurul nostru, pe identificarea problemelor si solutiilor specifice comunitătilor cercetate.

Caleidoscop

„Caleidoscop” este un grup informal care reunește specialiști din mai multe domenii cu preocupări ce țin de studiul spațiului altfel.
Misiunile Caleidoscop sunt:
  • Să creeze „un loc” de întâlnire între cei care studiază spațiul, din orice domeniu ar proveni;
  • Să realizeze și să întrețină o bază de date cu cercetări despre spațiu care să devină o sursă de informații pentru cei care studiază spațiul;
  • Să catalizeze schimburile de informații și metode de cercetare între domeniile care studiază spațiul;
  • Să promoveze „spațiul altfel” ca preocupare științifică interdisciplinară extrem de utilă în contextul spațiilor complexe de astăzi;
  • Să promoveze metodele informale de studiu al spațiului;
  • Să realizeze o apropiere între domeniul științific și manifestarea spațiului în artă, între viziunea cercetătorului și interacțiunea de zi cu zi a fiecărui om cu spațiul.

Societatea cultural ştiinţifică de analize feministe „AnA”

este o organizaţie independentă neguvernamentală specializată pe (i) cercetări aplicate, (ii) cursuri de sensibilizare şi pregătire vizând problematica discriminării/egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, (iii) dezvoltare de programe comunitare şi educaţionale axate pe tematica (non)discriminării de gen. AnA a coordonat, manageriat şi implementat diverse programe axate pe domeniul egalităţii de şanse, a conceput, coordonat, implementat şi/sau colaborat în numeroase proiecte locale, regionale, naţionale şi internaţionale axate pe tematica egalităţii de şanse. Este deţinătoarea “Premiului SUA/UE pentru societate civila şi democraţie” pe anul 1998 şi a premiului: “Cea mai buna publicaţie periodică de specialitate”, pentru revista „AnALize. Revistă de Studii Feministe” în cadrul Galei Premiilor Societăţii Civile Ediţia I, Bucureşti, decembrie 2002.

Cercul de tehnologie arhitecturală

îşi dedică activitatea unei mai bune înţelegeri a disciplinelor tehnice şi a rolului acestora în ansamblul constituit de tot ceea ce presupune proiectarea de arhitectură. Vizează acumularea de cunoştinţe într-un mod dinamic, încurajând analiza unei diversităţi mari de variante, punerea acestora în balanţă şi mai ales înţelegerea implicaţiilor acestora în ideea unei eventuale implementări. Se adresează cu precădere studenţilor arhitecţi, răspunzând întrebărilor şi problemelor ridicate chiar de aceştia (în funcţie de nevoile de aprofundare resimţite). CTA doreşte să completeze, să coreleze şi să consolideze informațiile acumulate anterior de studenți în cadrul materiilor în curs şi seminariilor din cadrul facultăţii. Cercul își propune să faciliteze interacțiunea între generații diferite de studenți, conducând totodată la acumularea/aprofundarea de cunoştinţe şi competenţe tehnice importante. Studenţii sunt îndrumaţi să descopere singuri cel mai bun răspuns la provocările pe care şi le ridica singuri. Cercul de Tehnologie Arhitecturală aduce împreună specialişti în diferite domenii (cadre didactice sau nu), astfel urmărindu-se o abordare pluridisciplinară.