workshop antropoarh_2019

WORKSHOP DE CERCETARE ŞI INTERPRETARE ANTROPO-ARHITECTURALĂ A DATELOR

LOCUIREA LA BLOC. A TREIA CAMERĂ

Tema

Locuirea contemporană, indiferent de forma acesteia – locuire izolată, locuire în comunitate, locuire la bloc etc. – are numeroase valenţe şi semnificaţii pe care le capătă ca urmare a ştergerii limitelor dintre categorii altădată clare de activităţi. Cel mai simplu exemplu îl constituie acela al locuinţei+birou/atelier, dar ne putem gândi, la fel de bine, la locuinţa care se transformă în spaţiu comercial sau în scenă de teatru.

În acest context ne propunem să investigăm, utilizând metode de cercetare socio-antropologică, modul în care arhitectura poate influenţa/potenţa utilizarea şi să interpretăm datele într-un mod creativ. În cadrul acestui workshop ne vom opri asupra locuirii la bloc – asupra apartamentelor de trei camere locuite de două persoane, urmărind modul în care existenţa unei camere în plus faţă de ceea ce ar presupune „strictul necesar” influenţează dinamica dar şi dezvoltarea unui cuplu sau unei familii de două persoane.

Scop

Identificarea rolului celei de-a treia camere dintr-un apartament în dinamica unei familii/unui cuplu fără copii şi exprimarea creativă a concluziilor analizei in termeni de viziune (ce cuprinde analiza critică şi înţelegerea/interpretarea datelor).

Întrebări de cercetare

  1. Care este dinamica celei de-a treia camere (transformarea acesteia în timp, schimbarea modului de utilizare, a mobilării etc.) raportată la dinamica familiei/cuplului?
  2. Cum se raportează modul de utilizare ale celei de-a treia camere la aspecte ce ţin de identitatea familiei/cuplului sau de identităţile membrilor familiei/cuplului?
  3. Care este rolul celei de-a treia camere în dezvoltarea familiei/cuplului sau a membrilor acesteia/acestuia precum și în negocierea relaţiilor din interiorul familiei/cuplului sau cu persoane din exterior?
  4. Care sunt elementele definitorii/caracteristicile/rolurile celei de-a treia camere şi cum pot fi ele exprimate sintetic, creativ?

Înscrieri (scurt CV trimis pe adresa antropoarh@gmail.com) Deadline 7 aprilie 2019

Workshop-ul se va desfăşura în perioada 11-24 aprilie 2019