despre atelier

Atelierul de cercetare în antropologia arhitecturală are drept scop analiza inter- pluri- şi transdisciplinară a spaţiului urban şi a realităţii sociale, înţelegerea şi interpretarea creativă a acestora.

De ce

Spaţiul construit este deopotrivă rezultatul proiectării (ca răspuns dat unor nevoi concrete, contextuale) şi utilizării (citirii, înţelegerii, experimentării, interpretării, negocierii şi, din nou, contextului în care se întâmplă această utilizare). Desfăşurarea inevitabilă a vieţii „între clădiri” transformă arhitectura şi antropologia în discipline de bază în înţelegerea realităţii cotidiene. Deschiderea unui dialog între aceste discipline poate deveni un punct de plecare în abordări interdisciplinare şi creative ale spaţiului urban actual. Prin intermediul unor astfel de abordări componentele acestuia (prezenţa şi impactul acestora) sunt conştientizate, mai uşor înţelese, interpretate şi asumate.

Obiective

Deschiderea unui dialog interdisciplinar pornind de la spaţiul construit şi utilizatorii acestuia.

Citirea multicriterială, înţelegerea şi interpretarea spaţiului urban.

Propunerea de soluţii de îmbunătăţire a spaţiului urban perceput şi trăit.

Urmărirea impactului unor scenarii diverse de intervenţie în spaţiul construit.

Încurajarea unor abordări diferite.

Ce vrem să facem

Semnificaţiile spaţiului construit pot fi duse mai departe prin intermediul unor intervenţii care să le facă vizibile, care să încurajeze angajarea activă a utilizatorilor într-o comunicare şi interacţiune directă cu spaţiul pe care îl locuiesc. Astfel are loc un schimb permanent de idei, o transformare şi negociere continuă a spaţiului urban şi a limitelor acestuia ca elemente având un rol esenţial în creşterea calităţii vieţii socio-culturale.

Cum

Prin intermediul acestui atelier se urmăreşte familiarizarea participanţilor cu conceptele antropologiei şi arhitecturii şi experimentarea acestor concepte într-un cadru interdisciplinar (susţinând dialogul cu alte discipline precum: artă, psihologie, istorie, etnografie, geografie etc.). Cunoştinţele dobândite devin baza dezvoltării unor propuneri de intervenţie, virtuale şi reale, având drept scop o mai bună înţelegere a realităţii zilnice.

Cu cine vrem să facem

Urmărim, în cadrul oricăreia dintre activitățile organizate, constituirea de grupuri de lucru formate din persoane interesate de subiect, indiferent de pregătirea profesională sau de stadiul pregătirii (invităm la dialog studenți, masteranzi, doctoranzi, absolvenți ai oricărei facultăți din țară sau străinătate).