echipa antropoarh

Anda-Ioana Sfinteș (UAUIM) – coordonator

este arhitect şi asistent universitar în cadrul Departamentului Sinteza proiectării de arhitectură din UAUIM. A absolvit Masteratul de Antropologie din cadrul SNSPA în anul 2012, în lucrarea de disertație urmărind legătura dintre arhitectură, discurs muzeal și interpretarea pe care vizitatorii o dau expozițiilor Muzeului Național al Țăranului Român. În anul 2014 și-a susținut teza de doctorat cu titlul Spații-limită în antropologia arhitecturală, înființarea acestui atelier continuând direcții de cercetare identificate în cadrul acesteia.
publicații

Laura Grünberg (UB, Caleidoscop, AnA)

este conferenţiar doctor la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii Bucureşti şi preşedinta Societăţii cultural ştiinţifice de analize feministe „AnA”. Este redactor şef al revistei Romanian Journal of Gender and Feminist Studies, precum şi autorul şi coordonatorul a numeroase publicaţii. Are o expereinţă bogată didactică şi de cercetare în domeniul studiilor de gen, cu precădere în aspecte ce ţin de: gen şi educaţie, gen şi sănătate, corp şi gen, societate civilă, spaţiu urban şi gen.
 

Natalia Negru (VIRA)

este absolventă a Masteratului de Antropologie de la SNSPA şi coordonatoarea volumului colectiv „De la stradă la ansambluri rezidențiale. Opt ipostaze ale locuirii în Bucureștiul contemporan” publicat în 2016 la Editura ProUniversitaria. S-a alăturat grupului Vira în 2009 și se implică în proiectele de cercetare, documentare vizuală și educație nonformală derulate de echipa extinsă a asociației.
 

Adina Manta (UB, Caleidoscop)

este asistent universitar; predă seminarii de Introducere în Sociologie, Metodologia Cercetării Sociologice și Individualizare și Modernitate. Este fondator al grupului informal Caleidoscop. În decembrie 2015 a făcut parte din echipa de organizare a conferintei “Caleidoscop. Perspective interdisciplinare asupra spațiilor altfel”. Este doctorandă în cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială și iși pregătește teza pe dimensiunea culturală a Bucureștiului, urmând o abordare multidisciplinară. Printre domenii de interes ale tezei de doctorat se numară: Consumul cultural, Infrastructura culturală alternativă, Regenerare urbană prin cultură, Industriile Creative, Orașul Creativ.
 

Andra-Mitia Dumitru (Urboteca/ Asociația pentru Tranziție Urbană)

Este sociolog cu specializare în antropologie (2010). A absolvit Masteratul de Antropologie Socială și Dezvoltare Comunitară din cadrul SAS UNIBUC. Este membru al Asociației pentru Tranziție Urbană (din 2017) și membru fondator al Asociației Vira (din 2009). În prezent este asistent în proiectul transnațional Educație Urbană LIVE (UEL) care analizează și proiectează modele de colaborare între pedagogiile urbane academice și comunitățile urbane. Cea mai recentă cercetare a sa vizează locuirea în ansamblurile colective de locuințe din București, “Apartamentul de bloc între spațiu de locuit și „acasă”, parte din volumul colectiv „De la stradă la ansambluri rezidențiale. Opt ipostaze ale locuirii în Bucureștiul contemporan” publicat în 2016 la Editura ProUniversitaria. Volumul este o cercetare colectivă sociologică asupra tiplogiilor de locuire din București. Face parte din Asociația pentru Tranziție Urbană din 2017 și este implicată în proiectele de bună guvernare a orașului pe care aceasta le derulează. Este preocupată de antroplogia spațiala și de abordarea și testarea metodelor interdisciplinare din aceasta arie de studiu. În prezent este editor multimedia radio (Radio România).

Oana Anca Abălaru (UAUIM)

este architect, absolventă a UAUIM (şef de promoţie). În prezent este asistent universitar şi doctor in arhitectura, tema de doctorat fiind: Între timp şi spaţiu, intervenţii in situri arheologice urbane. A urmat stagii de practică profesională la Roma (2013), Lodz (2013) şi Bucureşti (2014-2016) şi a obţinut bursa de studii de la Universita degli Studi di Roma (2011-2012). A participat la numeroase conferinţe, expoziţii, simpozioane si manifestări profesionale în domeniul arhitecturii şi urbanismului. Are participări şi selecţii la concursuri de arhitectura naţionale si internaţionale.
 

Maria Tase (UAUIM)

este arhitect, absolventă a UAUIM. În prezent este asistent universitar și doctor în arhitectură, cu tema „Recuperarea și valorificarea contextului antic. Strategii de muzealizare în situri arheologice”. A absolvit masterul itinerant de scenografie a spațiului muzeal antic în Italia (2012-2013), cu workshopuri în Roma, Milano, Palermo, Valencia și Florența, unde a efectuat și un stagiu doctoral de un semestru (2016). Este membrul echipei de redacție a Revistei Arhitext, urmărind arhitectura și influențele sale în societatea contemporană, atât la nivel de practică profesională, cât și ca discurs teoretic.

colaboratori

dr. sociolog Alexandra Ciocanel