antropoarh_2016-2017

Tema primului Atelier de cercetare în antropologia arhitecturală ce se va desfăşura pe parcursul anului universitar 2016-2017 este

CERCETAREA ŞI VALORIFICAREA

SPAŢIILOR URBANE INTERMEDIARE

DE TIP PORTIC

ALE BUCUREŞTIULUI

Spaţiile intermediare de tip portic ale Bucureştiului sunt, în general, spaţii nerevendicate sau, cel puțin, neînsuşite în totalitatea lor, ci mai degrabă cât să răspundă nevoilor imediate ale celui ce beneficiază de pe urma acestora. Sunt luate în stăpânire fragmentar, fără grijă de ceea ce înseamnă calitatea spaţiului. Atunci când sunt abandonate complet devin spaţii insalubre, ale nimănui (deşi, prin poziţia lor, aparţin tuturor).

Prin urmare, în cadrul acestei ediții ne vom pune întrebări precum (dar nu numai):

Cum sunt utilizate aceste spaţii?

De cine sunt utilizate?

Când sunt utilizate?

Care este rolul arhitecturii în modul în care sunt utilizate?

Care sunt elementele definitorii ale acestor tipuri de spaţii?

Cum pot fi exprimate, în mod creativ, elementele identificate?

…cu alte cuvinte, la final, vom propune intervenții în astfel de locuri, urmărind inclusiv impactul social (posibil şi/sau real) al intervenţiilor în spaţiul construit existent. Nu vom urmări un anumit tip de intervenţii, ci vom încuraja dezvoltarea unor scenarii diverse având la bază analize multicriteriale şi interdisciplinare.